Strategisk kommunikationsforløb for ledelse
Formulering af visioner og disse omsat til modtagerrettet kommunikation er essensen af dette arbejde. Efterfølgende planlægger vi mulige platforme til lancering af visionerne. Det er virksomhedens personbårne kommunikation, ofte direktørens/ejerens personlige, præsentation af visionerne, som vi optimerer. Budskabsformuleringen til konkrete kampagner laves ofte i parløb med firmaet egen presseafdeling.

Kurser
I gennem de sidste 15 år har jeg trænet mine kursister i at give korte præcise budskaber, sagt med styrke og tilstedeværelse. De blev opfordret til at se på sig selv og deres modtagere med nye øjne og udfordre sig selv i processen, samtidig med at de blev udfordret, rost og givet konkrete anvisninger til ny performancestil. Resultatet var skarpere kommunikation, en kollektiv forståelse for kommunikation og fælles værktøjer.

mette-rix-15-kopi

Kurserne er til:

  • Ledelsesteams der vil have en stærkere kommunikationsprofil.
  • Virksomheden der skal lancere budskaber til kunder eller internt og vil opgradere medarbejderes performanceniveau.
  • Medarbejdere der mangler skarpe kommunikationsredskaber i værktøjskassen.
  • Dem der skal tage føringen i forhandlinger, facilliteringer og på konferencer.

Kurserne kan indeholde:

  • Hvem taler du til? : lær de 4 modtagertyper at kende.
  • Vær strategisk i din forberedelse – få det rette budskab ud – på rette vis.
  • Budskabstræning.
  • Gennemslagskraft i samtaler og forhandlinger.

Kurser varer op til 3 dage og foregår hos jer eller på Frederiksdal gods.

Kunder:  DTU, AS3 Nordic Executive, Danske Commodities, Forsikringsforbundet, Uddannelsesforbundet, Frie Skolers Lærerforening, SOS Vikar, Dansk HR, BARK, Forbrugerrådet TÆNK, Dansk Intervet, NJORD Law firm, WE Entrepreneurs, Work in Denmark, FTFA, HK.

”Third eye” proces
At se sig selv udefra er en gave, da et mere neutralt blik på ens egen performance og budskaber gør det lettere at foretage de rette ændringer. Videooptagelser af ens kommunikation viser forskellen imellem den, man oplever man er inde i sit eget hoved og så det, der opleves udefra. I en faciliteret proces, fortolkes den videooptagede performance, så den fulde læring opnås. Videofeedback har en sjælden kvalitet i, at man får et overblik, som ellers er svært at opnå.

Third eye proces bruges:

  • Når man ønsker hurtige fremskridt i ens personlige performance-stil.
  • Når man ønsker at høre sit budskab på flere planer. Man kan nemlig høre sit toneleje, se sit kropssprog, høre sin placering af pauser, som tilsammen er et budskab i sig selv. Dette er f.eks. brugt i strategisk arbejde på ledelsesplan, hvor videooptagede samtaler om visioner og principper kan ”tappes” for yderligere pejlemærker og underliggende budskaber.