caret-down caret-up caret-left caret-right

"Jeg brugte Mette i min egenskab af CEO for Danske Commodities, hvor jeg ofte skulle kommunikere store budskaber. Dette eksempelvis lancering af ny strategi, pressedækning i forbindelse med lancering af årsregnskaber og tale ved åbning af Nasdaq i New York. Min udfordring var at koge al min viden ned til simple, forståelige budskaber. Resultatet var, at når jeg kom ind på ”scenen”, så var jeg rolig og afklaret om, hvad jeg skulle kommunikere – og ikke mindst – hvordan jeg skulle kommunikere.

Mette evner at tage udgangspunkt i det niveau, som jeg var på – også ellers løfte derfra. Jeg følte mig altid i trygge og meget kompetente hænder. Mette var altid godt forberedt og klar til vores forberedelser sammen. Mette er også meget direkte og gav ofte personlig sparring omkring min fremtoning." 

Torben Nordal Clausen, CEO Nordal Clausen Holding, investor MyLocal, BOPA pte Ltd, Lendino. 

"I løbet af de sidste 3 år har jeg brugt Mette Rix til optimering af min kommunikationsstil og til sparring på konkrete events og taler. Jeg har fået redskaber og indblik i professionelle kommunikatør virkemidler og har opnået en større selvtillid og bevidsthed ved at bruge disse. Det har givet mig redskaber til at se og reflektere over min egen stil og fremtræden. Når man ser sin egen optræden, får man et helhedsindtryk. Det kan være vanskeligt at se lige præcis, hvad man skal ændre for at forbedre sig. Det synes jeg nu, jeg har fået nogle redskaber til.

Jeg er blevet meget inspireret af Mette. Hun har en meget professionel og personlig stil på samme gang. Ved at møde Mette og se hvordan hun arbejder og ”giver af sig selv”, har jeg fået mod til at blive mere personlig, når jeg er på."

Susanne Kruse Sørensen, Direktør Vordingborg Erhverv.

"Uddannelsesforbundet har brugt Mette Rix som underviser siden 2011 på vores tillidsrepræsentantuddannelse. Da vi som forbund ønsker at styrke vores TR i forhandlingen med ledelsen, har Mette undervist i ” Det personlige udtryk- personlig kommunikation som redskab til maksimal gennemslagskraft som forhandler.” Det har været en stor styrke i undervisningen, at forhandlingerne i undervisningen er blevet optaget på video, så hver enkelt deltager har fået en personlig feedback på deres udtryk og fremtoning. Feedbacken har været af høj kvalitet, da Mette også er Coach-uddannet.

Evalueringen fra deltagerne har i alle forløb været i top. Udtalelser fra deltagerne: ”Utrolig godt. Jeg følte mig tryg, trods det personlige følsomme emne”. Det bedste kursus jeg har været på. Mette var meget nærværende, meget vidende og dygtig til at formidle.  ”Der vil være et ”før og efter” i min TR funktion efter dette kursus.”

Birgit Buchardi, Uddannelsesforbundet.

"Jeg har brugt Mette til et personligt medietræningsforløb og til feedback og idéudvikling i forbindelse med kommunikationsstrategier. Mette leverer praktiske og brugbare input til forbedringer, og det gør Mette med tillid og tryghed som bærende element."

Holger Schou Rasmussen, Borgmester Lolland Kommune.

"Jeg har trænet med Mette i en executive kommunikatiosworkshop med fokus på budskabstræning, modtagergrupper og ens personlige stil. Mettes rådgivning og redskaber var relevante og gav interessante perspektiver på min kommunikation. Mette er ligefrem, personlig og praktisk anlagt, så hendes råd og vejledning er lette at følge."

John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune.

"Akademikerkampagnen er meget glad for samarbejdet med Mette Rix, som vi har benyttet til at formidle budskabet om målrettet kommunikation til jobsøgende akademikere. Mette er en Professionel formidler og forstår på rigtig flot måde at levere sit budskab og sine værktøjer til deltagerne  - og ikke mindst få dem til at tage dem i brug gennem konkrete øvelser. Evalueringerne af vores forløb bliver Mette altid anmeldt rigtig flot og hun har været en afgørende faktor for at vores deltagere får stort udbytte af de kommunikationsværktøjer, hun deler med dem på en altid meget konkret og præcis måde – og gennem kursusdagen kan man faktisk se de enkelte deltageres gennemslagskraft øges øvelse for øvelse"

Louise Bruun Rosenbaum, chefkonsulent Akademikerne
Kristina Falkvist, konsulent Akademikerne