Jeg arbejder på individuelt og på strategisk niveau, dvs. både med fokus på den enkeltes udfordringer og med strategisk kommunikation
på ledelsesplan.

Individuelt forløb
Ændringer i ens kommunikative udtryk er både en indre proces og en ydre justering i det synlige udtryk. Den indre proces er en coaching
og kortlægning af de overbevisninger, tanker og mønstre der ligger til grund for ens tilgang til kommunikation, og som ofte kommer til udtryk som ”støj” i ens performance. Justeringerne i det ydre udtryk er regulære fysiske kommunikationer, der skal justeres: stemmeleje, kropssprog, tøjstil, positionering i rummet.

 

billede1