Din kommunikationsstil kan højne din markedsværdi

Mine klienter er ledere: etablerede med brug for vigtige justeringer, nytiltrådte ledere der skal styrke deres profil fx ved generationsskifte og selvstændige, hvor personligheden er en del af deres produkt. Fælles er, at lederens personlige kommunikationsstil er af stor betydning for virksomheden/arbejdspladsen.

Jeg er særligt interesseret i at udnytte det personlige og unikke kommunikationspotentiale, alle allerede har og i at introducere klienten til sit ”kommunikations-jeg” – som han eller hun kan forholde sig taktisk og professionelt til.

Min baggrund som instruktør gør, at jeg læner mig op ad Sanford Meisners tilgang til kommunikation – ægte nærvær i kommunikationssituationen giver det bedste resultat. Min stil er personlig, direkte og med aktive øvelser.