Hvad indeholder et kursus/forløb?

Der er tre ting, du kan forvente af et rådgivningsforløb med mig:
Vi løser din konkrete udfordring, du forstår og kan udnytte dit "kommunikations-jeg" og får konkrete instruktioner til at forbedre din stil.

Din udfordring
Hvad vi ender med at adressere og arbejde med er ikke nødvendigvis det samme som det, man kom med. Ofte er det selve tilgangen til kommunikationen, ens selvopfattelse, der viser sig at være det vigtigste at justere.

Dit kommunikations-jeg
Det kræver selvindsigt og selvreflektion at forstå, hvordan vi virker på andre. Løsningen på den frustration, der ligger i, at ens personlighed bliver bedømt så intenst, når man når lederniveauet, er at separere ens lederpersonlig fra sin private personlighed. Ens kommunikationsperformance bliver bedømt på et professionelt niveau, så derfor skal ens tilgang være tilsvarende professionel, nemlig ved at tage et bevidst valg om, hvordan man vil virke udadtil. At tage sin modtagers perspektiv og vurdere sit eget udtryk med udefra øjne er grundlaget for at få en professionel stil.

Dine konkrete instruktioner
For at danne bro imellem det man gerne vil kommunikere og det, man rent faktisk kommunikerer i ens modtagers øjne – kræves konkrete teknikker. Mange misforståelser, tabte meninger, oversete budskaber kan reddes ved brug af de rette teknikker. At tro at man kan dette pr. instinkt er en nedslående vej at gå på. Det er et håndværk, en teknik. Kunsten er, at man ikke skal lære det hele, men kun de få professionelle teknikker der forbedrer ens egen unikke fokuspunkter.