Hvordan virker man på andre, set udefra?

Hvordan positionerer man sig via sin kommunikation?

Hvordan laver man oplæg/taler/tv-interviews, så alle lytter?

Hvordan bliver ens kommunikation ekstra modtagerrelevant?


Mine kunder kommer ofte til mig, når deres personlige kommunikationsstil står i vejen for at opnå resultater i deres arbejdsliv. De har selv prøvet at ændre deres udfordringer, og andre har givet dem feedback og kommentarer på deres udfordringer.

For nogle kan tilgangen til egen kommunikation være hæmmede og modarbejde målene. Er ens selvbedømmelse for hård eller ude af trit med det, vi andre ser, giver det lav gennemslagskraft.

For andre er det kommunikationsfagets værktøjer, de ikke mestrer, og dermed falder de igennem på netop de discipliner, der giver resultater med kommunikationen.

Mine kunder er ledere: etablerede med brug for vigtige justeringer, ny-tiltrådte ledere, der skal styrke deres profil fx ved generationsskifte og selvstændige, hvor personligheden er en del af deres produkt. Fælles er, at lederens personlige kommunikationsstil er af stor betydning for virksomheden/arbejdspladsen.

Jeg er særligt interesseret i at udnytte det personlige og unikke kommunikationspotentiale, alle allerede har og i at introducere kunden til sit ”kommunikations-jeg” – som han eller hun kan forholde sig taktisk og professionelt til.

Min tilgang som rådgiver og instruktør er inspireret af skuespil-mentor Sanford Meisners tilgang til kommunikation, nemlig at ægte nærvær i kommunikationssituationen, giver det bedste resultat.

Min stil er personlig, direkte og med aktive øvelser.

Kontakt Mette Rix
(+45) 40 14 92 82
mette@metterix.dk

Nyeste indlæg
Kan ens personlige brand stå i vejen for forfremmelse?

Er man uægte hvis man er strategisk i sin kommunikationsstil?

"Min udfordring var at koge al min viden ned til simple, forståelige budskaber. Resultatet var, at når jeg kom ind på ”scenen”, så var jeg rolig og afklaret om, hvad jeg skulle kommunikere – og ikke mindst – hvordan jeg skulle kommunikere."

 Torben Nordal Clausen